Dùng máy vi tính mỗi ngày vậy bạn đã biết hết chức năng 12 phím F trên bàn phím chưa?

Các phím F này là phím chức năng, được sắp xếp thứ tự từ F1 đến F12 trên bàn phím máy tính. Dù nằm ở vị trí…