Xem cách người Nhật đổ rác, bạn sẽ hiểu tại sao cả thế giới phải thán phục quốc gia này

Ở Nhật Bản, việc vứt rác không chỉ đơn thuần là cho tất cả những gì không dùng được vào một cái túi như chúng ta vẫn…