Cùng đường, Phạm Băng Băng rao bán quần áo cũ trả nợ, toàn bộ hợp đồng quảng cáo chấm dứt

Theo nhiều người trong ngành tiết lộ, toàn bộ các nhãn hàng đã chấm dứt hợp đồng với Phạm Băng Băng. Mới đây, theo một nguồn tin…