Dù chỉ là ‘người trần mắt thịt’ nhưng thần quỷ đều kính sợ trong Tây Du Ký là ai?

Chỉ là “người trần mắt thịt” song đây lại là nhân vật được đánh giá là siêu cao thủ trong “Tây Du Ký”. Nhân vật này là…