Căn bệnh đáng sợ hơn ung thu không phải ai cũng biết

Căn bệnh đi không nổi, đứng cũng không xong, không thể cầm nắm… được xem là căn bệnh đáng sợ hơn cả bệnh ung thư. 45% người…