Bà Phạm Chi Lan: Nước ngoài đánh thuế tài sản người giàu, ta đề xuất từ người nghèo trở đi

Người dân bỏ tiền để làm, mua nhà đã phải “cõng” bao nhiêu thuế phí, bây giờ lại đánh thêm thuế tài sản nữa thì rõ ràng…