8 địa điểm tuyệt đối cấm phụ nữ bước chân đến

Dù bình đẳng giới được đấu tranh từ lâu và đã có nhiều kết quả nhất định, nhưng vẫn còn những địa điểm trên thế giới không…