Vườn nho rừng thu hoạch nửa tấn mỗi ngày dưới chân núi Bà Đen

Với hơn 3.000 gốc nho rừng, vào vụ mùa, mỗi ngày chủ vườn ở Tây Ninh thu khoảng 500 ký quả để làm rượu và mật. Theo vnexpress