Sợ hãi với lịch sử tình trường cô gái ném con sơ sinh ở Linh Đàm

Cô gái ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm được xác định là Đinh Thị Vân Anh (21 tuổi). Cô gái này khai dù có…