Quá sợ hãi vì kỳ thi THPT quốc gia, nữ sinh 2001 gửi tâm thư đầy thuyết phục đến Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quá sợ hãi trước kỳ thi ôm đồm lượng kiến thức khổng lồ, đề thi quá dài và khó trong khi thời gian làm bài ngắn ngủi,…