Sống trên đời từ đó đến nay bạn có biết các nốt sần trên lá sung thực chất là gì không?

Các nốt sần trông như mụn trên lá sung thực chất là gì nhỉ? Chẳng biết từ khi nào mà người Hà thành đã có cho mình…