Ông bà nói không sai: Má lúm đồng tiền, nốt ruồi trước ngực hoặc sau gáy, nếu ai có 3 điểm này thì hãy giữ bằng mọi giá vì…

Theo nhân tướng học, má lúm đồng tiền có sự liên quan đến tích cách và “điềm báo” tương lai của người sở hữu. Nếu nhìn thấy…