Người yêu cũ đòi quay lại thì nói gì cho ngầu, học hỏi kinh nghiệm nha các chị em

Người yêu cũ đòi quay lại thì nói gì cho ngầu , học hỏi kinh nghiệm nha các chị em.Thời thế bây giờ, con gái là phải…