Con gái của Lý Á Bằng: Nỗi đau khuyết tật và sự mạnh mẽ khó tin của cô bé 12 tuổi

Bẩm sinh đã mang khuyết tật, cha mẹ lại ly hôn, nhưng con gái Lý Yên của Lý Á Bằng và Vương Phi vượt lên mọi mặc…