Cách nói chuyện cũng là một hình thức tu luyện

Có câu “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, nhiều người chỉ nghĩ rằng đó là một loại nghệ thuật…