Nịnh vợ – điều các ông chồng nên làm

Đàn bà có một ưu điểm, khi đã yêu là yêu hết lòng, khi được đối đãi tốt, chân thành, họ cũng sẽ hết lòng đối đãi…