Chẳng cần xem tướng, chỉ nhìn vào 1 ĐIỂM NÀY sẽ biết ai đó có TỐT SỐ hay không

Đời người vốn không mỏi mệt, mà mệt mỏi đến từ sự tranh giành, so đo. Cuộc sống có phiền não, không phải bởi thứ ta đạt…