Sa Pa chuyển rét hại, nhiệt độ xuống 11,3 độ C

Đợt Gió mùa đông bắc đầu tiên, không khí lạnh ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai, nhiệt độ các khu vực còn tiếp tục giảm thấp. Sa…