Tôi đã tìm thấy bình yên và nhẹ nhõm khi vô tình đọc được 17 câu nói này

Duyên đến nên quý – duyên hết nên buông, hoa nở là hữu tình – hoa rơi là vô ý. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn…