Những thói quen sẽ khiến bạn trở nên “nhạt hơn nước lã”, #1 là điều con gái “ghét cay ghét đắng” ở con trai!

Nhạt nhẽo là cách kết liễu sự hứng thú của phụ nữ nhanh nhất. Nhạt sẽ được hình thành nếu bạn có một số thói quen xấu…