Đi câu cá vớt được chiếc túi, nhìn vào trong người đàn ông chỉ thốt lên: “Đúng là số phận”

Sự tình cờ trong cuộc sống này đúng là những điều khó có thể lý giải. Vào tháng 7 năm ngoái, anh Ben Meyers và cậu cháu…