Những trường hợp được hoãn, miễn nhập ngũ theo quy định mới nhất

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 148/2018 thay thế thông tư 140/2015 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bộ Quốc phòng vừa…

Anh bộ đội quảng cáo ‘tour nhập ngũ 2018′ cực chất, 2k nghe xong chỉ muốn xách balo lên và đi ngay

Quảng cáo nghĩa vụ quân sự có tâm nhất hệ mặt trời! Xem video: Theo BTS