Đời người 1 lần lầm lỡ, 3 kiếp trả đền, người đáng thương ắt sẽ có điều đáng giận …

“Sinh ra cũng một kiếp người Kẻ trong nhung gấm, kẻ thời đói ăn”… 1 đời lầm lỡ, 3 kiếp trả đền Cuộc sống quanh ta, có…

Nhân sinh: Người tính không bằng TRỜI TÍNH, kẻ tính toán quá lại dễ rước họa vào thân

Bớt một chút tính toán, phiền não sẽ nhẹ đi, sống thiện tâm hơn một chút, phúc đức sẽ dày hơn! Các chuyên gia nghiên cứu cho…