Bằng chứng về nhan sắc thật của mỹ nhân Trung Hoa thời cổ đại, phá vỡ mọi quan điểm sai lầm của chúng ta trong thời gian qua

Thông qua phục dựng dựa vào xác ướp được khai quật, tranh chân dung tả thực và ảnh chụp, mọi người có những cái nhìn chính xác…