Sông có khúc, người có lúc, không ai giàu 3 họ chẳng ai khó 3 đời

Ở đời không ai có thể nói trước được điều gì “không ai giàu 3 họ chẳng ai khó 3 đời” cả. Thế nên cười người hôm…

3 NÀNG GIÁP có nhân cách CAO QUÝ HƠN VÀNG, chỉ việc sống tốt là QUÝ NHÂN tự khắc tìm đến, cả đời “vô lo vô nghĩ”

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được sở hữu phúc đức trời cho, vì vậy khi sinh ra đã có tính cách tốt đẹp,…

Câu chuyện lão thợ khóa chọn đồ đệ và bài học về nhân cách

Bất kể làm ngành nghề gì, đều phải nói đến một từ ‘ĐỨC’, phúc tài bổng lộc đều từ đức mà sinh thành, sự nghiệp có trường…