Nhà SX tuyên bố kiện An Nguy, Kiều Minh Tuấn, tố cả hai đóng kịch yêu đương trong khi toàn cãi cọ, lạnh nhạt

Bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất ‘Chú ơi, đừng lấy mẹ con’, cho biết sẽ xem xét lại hợp đồng, khởi kiện Kiều Minh Tuấn và…