Thân thiết đến đâu cũng đừng đụng tới 8 thứ này khi đến nhà người khác: Vô duyên lắm!

Khi tới thăm, chơi nhà người khác dù thân quen không thì ai cũng phải ghi nhớ những phép lịch sự tối thiểu, đặc biệt trong việc…