22 lần con người sống ở năm 2018 bắt gặp những ‘nhà du hành ý tưởng’ đến từ tương lai

Bạn đã bao giờ bắt gặp những con người với những ý tưởng siêu sao đến độ bạn nghi ngờ họ không đến từ năm 2018 hay…