Khoa học chứng minh: Sinh con gái, bố dễ bề thành đạt, sống thọ và yêu chiều mẹ nhiều hơn

Dù sống trong xã hội hiện đại nhưng không ít gia đình vẫn còn nặng tư tưởng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Tuy nhiên,…