Vì sao muỗi chỉ đốt 1 mình bạn, không phải “thịt thơm hay máu ngọt” đâu, đây mới là lý do “chính xác”

Điều lạ lùng này không phải là một sự ngẫu nhiên mà có hẳn những lí do khoa học khó ngờ sau đây. Trong các loại côn…

KHÔNG PHẢI MÁU NGỌT, ĐÂY MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN MUỖI BU LẤY BẠN

Điều gì khiến bạn trở thành mục tiêu của lũ muỗi khát máu? Nhiều người cho rằng máu ai ngọt muỗi sẽ thích đốt hơn. Nhưng sự…