Nguyễn Hoàng Quốc Chí: Cậu bé bốc gạch lên tuyển Quốc gia

Nổi lên từ mùa bóng 2017, cậu bé bốc gạch để mưu sinh ngày nào Nguyễn Hoàng Quốc Chí nhiều lần được giới chuyên môn tiến cử…