10 lần thế giới thật bất công với người thuận tay trái, việc đơn giản cũng thành ác mộng

Những vật dụng hàng ngày thường được thiết kế cho người thuận tay phải, còn người thuận tay trái sẽ gặp rất nhiều điều bất tiện. Dùng…