Kiểm tra xem bạn có phải người “sống nội tâm, hay khóc thầm” không?

Bạn ngại gặp gỡ người lạ, đến những nơi ồn ào, thích đeo tai nghe mọi lúc mọi nơi,… Nếu bạn không biết mình liệu có phải…