Người Nhật dạy trẻ: ‘QUAN TRỌNG nhất là cư xử với cộng đồng’. Đây là cách DẠY CON của họ khiến báo thế giới KINH NGẠC

Nếu thường xem những show truyền hình Nhật Bản đặc biệt là những show thực tế về trẻ em. Bạn có thể dễ dàng nhật thấy trẻ…