Khi không có tiền, đến người thân còn coi thường bạn huống chi người ngoài

Không có tiền, người đầu tiên khinh bạn chính là người thân của bạn! Lời nhận xét vô cùng thực tế. Người xưa có câu :.người nghèo…