Người mẹ Nhật Bản này đã làm gì để kịp cho trẻ đến trường chỉ chưa đầy 5 phút?

Như chúng ta đã biết, việc đánh thức con cái dậy vào mỗi buổi sáng thật không hề dễ dàng gì đối với các ông bố, bà…