Vì sao người lương thiện cả đời luôn gặp phải nỗi buồn và trắc trở?

Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên gặp khổ, trong khi những người ác sống thoải mái quá vậy?” “Người học vấn cao…

Lương thiện là đúng, nhưng lương thiện quá lại là nguyên cớ khiến bạn bị chèn ép…!

Người khôn ngoan, phải nhớ: “Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ”, lương thiện không phải là điều xấu,…

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở

Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: -Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy…