Người hứa giúp tài xế 240 triệu: “Đền hay không đền tôi cũng chuyển, không thể đợi nữa”

Anh Nguyễn Hoài Nam, Tổng Giám đốc Berjaya Việt Nam (Tập đoàn Berjaya – Malaysia) đã khẳng định như vậy khi chia sẻ với báo giới trong…