40 kinh nghiệm giúp nhận diện người chân thật hay giả tạo, thật phí nửa cuộc đời nếu bỏ qua

Người ta có thể giấu giếm suy nghĩ của mình trong lời nói, nhưng không thể che đậy qua cử chỉ, hành động… Ngôn ngữ cơ thể…