Văn hoá ứng xử khi người Bắc khi chuyển vào sống ở miền Nam!!!

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những ý kiến than phiền liên quan tới văn hoá ứng xử của người miền…