Chưa hết cách, bà nội đã vội dùng ngón tay người chết để trị vết bớt cho cháu

Chưa hết cách, bà nội đã vội dùng ngón tay người chết để trị vết bớt cho cháu Tưởng sinh thường, ngờ đâu em khó sinh, phải…