Thực sự người bị mù màu nhìn thế giới như thế nào, bạn có tò mò muốn biết không?

Theo một thống kê trên thế giới, cứ 10 người thì có 1 người có vấn đề về nhận diện màu sắc. Trong mắt người bình thường,…