Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày của mẹ 8/5/2016

Trên Facebook đồng loạt thông báo “Đừng quên ngày của mẹ 8/5/2016”. Vậy ngày của mẹ là gì? Nó có nguồn gốc từ đâu, có ý nghĩa…