Không phải tình yêu, chẳng phải bồ bịch, vậy chúng ta là gì của nhau?

Có một ngày nhứ thế ,hay người dưng ngược lối bỗng va vào nhau,lạ thành quen.Quen thành gì nữa thì cả lý trí và trái tim vẫn…

Bán mạng làm việc, hối hả với các mối quan hệ, một ngày lặng người nhận ra: Mình đã già

Đời người thật ngắn, có lúc tưởng chừng như chớp mắt thoáng qua. Nhân lúc ánh sáng hãy còn chưa tắt, hãy yêu bản thân, đừng đặt…

Làm người, lương thiện cần có đầu óc, khoan dung phải có giới hạn

Trong mối quan hệ giữa người với người, chung sống cùng nhau cần phải chân thành, quan hệ với nhau cần có mức độ, nhìn người cần…