Thuốc lá điện tử có thực sự an toàn hơn thuốc lá?

Nhiều cuộc tranh luận nổ ra xoay quanh câu hỏi: Liệu thuốc lá điện tử có an toàn? Trước khi có kết luận chính thức, giới trẻ…