Những “chiêu” tính toán cực hay mà sách giáo khoa hay trường học không hề dạy bạn

Có những mẹo tính toán hay giúp chúng ta giải quyết vấn đề một cách đơn giản hơn so với việc áp dụng các công thức được…