Điều tôi chưa từng thấy: Tôm hùm hút thuốc, cua tập cử tạ, mèo ‘đập tay’… thật khó hiểu

Sẽ không có điều gì lạ và đáng nói khi chúng ta đều biết các con vật như chó, mèo,… đều có thể dạy dỗ được. Nhưng…