13458493_1135015949897167_1020993941047468727_o

Chọn sai màu với mệnh phong thủy, tiền tài tình cảm không bao giờ tới với bạn

Theo phong thủy, mỗi người sinh ra có mạng ngũ hành (mệnh cung sinh) và mệnh cung (mệnh cung phi). Mạng ngũ hành ví dụ như sinh…