Mẹ chồng giả thần kinh để thử lòng con dâu và cái kết đau lòng

Chưa bao giờ bà dám nghĩ cái kết của việc mình giả bị thần kinh để thử lòng con dâu lại đắng thế này. Nuốt nước mắt…