Lên truyền hình, thấy bố Xuân Bắc nhận xét World Cup tuyệt vời, Bi Béo phản bác luôn: “Bình thường”, khiến MC suýt sặc

Lên truyền hình mà Bi Béo toàn nhận xét ngược lại với bố Bắc khiến ai cũng phải bật cười. Được mời đến trường quay Thể thao…